Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

 
 1. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb –Služba Portýr Tyto všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky„) upravují službu nabízenou společností TraWell Co S.p.A. (IČO-DIČ 02389980125) se sídlem ve Via Olona č. 183/G, 21013 Gallarate (VA) („TraWell“ nebo „Společnost„), prostřednictvím služby Služba Portýr („Služba„). Služba může být také prodávána pod značkou (vlastněnou společností Trawell) „Safe Bag“. Služba je určena k poskytování pomoci a podpory cestujícím (‚Zákazník‚ nebo ‚Uživatel‚) při přepravě jejich zavazadel a zahrnuje:
  • při přepravě jejich zavazadel a zahrnuje(„Pickup Point„) a přijetí a přepravu zavazadel do prostoruodbavení, přičemž je třeba dodržet harmonogram rezervace provedené zákazníkem;
  • vyzvednutí zákazníka v příletové hale a přeprava zavazadel na parkoviště („Drop-off Point„), přičemž je třeba dodržet harmonogram rezervace provedené zákazníkem.

 2. Definice pojmů V těchto Všeobecných podmínkách budou mít níže uvedené termíny následující význam:
  „Letiště“: znamená letiště, na kterém je Služba poskytována (Letiště Václava Havla Praha).
  „Zavazadlo/a“: rozumí se jakékoliv zavazadlo (zavazadla), s nímž (nimiž) se manipuluje v rámci služeb nabízených společností TraWell, s výjimkou jeho (jejich) obsahu.
  „Zákazník (zákazníci)a/neboUživatel(s)“: znamená cestujícího (cestující) jakéhokoli leteckého dopravce, který si zakoupí služby nabízené společností TraWell.
  „Všeobecné obchodní podmínky“: tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby.
  „Potvrzení o platbě“ má význam uvedený v článku 5.3.
  „Potvrzení rezervace“ má význam uvedený v článku 4.3.
  „Péče o zákazníky“ a/nebo„Zákaznický servis“: znamená tým společnosti TraWell, který je k dispozici všem zákazníkům a který poskytuje informace a pomoc týkající se služeb společnosti TraWell. Zákaznický servis zajišťuje společnost Sostravel.com S.p.A. se sídlem ve Via Marsala 34/A, 21013 Gallarate (Va), Itálie, DIČ IT03624170126 (dále jen „SosTravel„) – partnerská společnost skupiny TraWell, jménem společnosti TraWell. Na webu https://www.safe-bag.comjsou zveřejněny kontakty a způsob komunikace s oddělením péče o zákazníky.
  “ Drop-off Point „: označuje prostor parkoviště určený pro vykládku zavazadel, kde zákazník nastupuje do dopravního prostředek, kterým hodlá opustit letiště.
  „E-shop“: znamená stránku elektronického obchodu dostupnou na Webu, kde si Zákazník může zakoupit Službu online.
  „Parkoviště“ se rozumí vymezená plocha letištního parkoviště.
  „Lhůta pro odstoupení“ má význam uvedený v článku 6.
  „Pickup Point“: znamená prostor parkoviště, který slouží k příjmu zákazníka (zákazníků)před odbavením.
  „První let“: označuje let směrem tam.
  „Druhý let“: označuje zpáteční let.
  „Prodejní místa“ mají význam uvedený v článku 3.
  „TraWell“ a/nebo„Společnost“: znamená TraWell Co S.p.A. (IČO, DIČ: 02389980125) se sídlem ve Via Olona č. 183/G, 21013 Gallarate (okr. VA).
  „Příletová hala: se rozumí prostor letiště, který slouží k příjmu zákazníka (zákazníků) vracejícího se z cesty.
  „Služba“: se rozumí služba Portýr, jak je popsána v článku 3.
  „Stránky/Web“: znamená webovou stránku Trawell dostupnou na adrese: shop.trawellco.com.

 3. Vlastnosti služby
  1. Společnost TraWell se zavazuje (i) vyzvednout zákazníka/y v Pickup pointu a poskytnout mu asistenci při převzetí a přepravě zavazadel do odbavovacího prostoru,(ii) vyzvednout zákazníka/y v příletové hale a poskytnout mu asistenci při převzetí a přepravě zavazadel do Drop-off Pointu.. Se zavazadly se manipuluje pomocí vozíků a/nebo jiných profesionálních nástrojů určených k zajištění snadné a bezpečné přepravy všech typů zavazadel.
  2. Služba je poskytována výhradně v prodejních místech společnosti Trawell („Prodejní místa„) která jsou do služby zapojena a jejichž seznam je uveden na webových stránkách. Zákazník si musí ověřit, zda je na jím vybraném tato služba dostupná.
  3. Přestože je možné využít službu během celé otevírací doby prodejních míst (a uvedené na webu), společnost TraWell nezaručuje přesnost služby bez rezervace.

 4. Jak si službu rezervovat
  • Uživatel si může službu rezervovat online a později ji zakoupit na prodejních místech, jak je uvedeno níže.
  • Zákazník si může službu objednat e-mailem na adreseporter_prg@safe-bag.com
  • který musí obsahovat následující informace:
   1. datum, kdy má Uživatel v úmyslu přijít na pobočku za účelem zakoupení služeb;
   2. počet zavazadel, pro které je služba požadována;
   3. identifikační údaje o prvním a druhém letu.
  • Na konci rezervačního procesu obdrží uživatel souhrnný e-mail („Potvrzení rezervace„) obsahující:
   • rezervovanou službu a příslušné číslo rezervace;
   • místo vyzvednutí;
   • prodejní místo na letišti, kde si můžete objednanou službu zakoupit;
   • čas příchodu do prodejního místa;
  • Zákazník se musí dostavit na prodejní místo v době a v den uvedený v potvrzení rezervace s potvrzením rezervace, které musí být předloženo zaměstnancům společnosti Trawell. Úhrada poplatku za rezervované služby se provádí přímo na prodejním místě.
  • Cena Služby platná pro Uživatele je cena zveřejněná online a dostupná na Stránkách v době provedení rezervace. Cena služby je uvedena v eurech (na některých letištích může být cena uvedena v místní měně) a je uvedena včetně DPH, bez spropitného a dalších poplatků. Tato cena se může změnit bez předchozího upozornění.

 5. Online nákup služby
  1. Zákazník si může zakoupit službu online prostřednictvím internetového obchodu v souladu s následujícími ustanoveními.
  2. Pro nákup Služby musí Zákazník přistoupit do Internetového obchodu na Stránkách a uvést:
   • den, kdy hodlá službu využít;
   • počet zavazadel, pro které je služba požadována.
  3. Po dokončení nákupu zašle společnost TraWell zákazníkovi souhrnný e-mail s potvrzením objednávky („Potvrzení platby„) který obsahuje:
   • rezervovanou službu a příslušné číslo rezervace;
   • místo vyzvednutí;
   V případě nepotvrzení platby nejsou Zákazníkovi účtovány žádné náklady a transakce bude zrušena.
  4. Na letišti musí zákazník předložit potvrzení o platbě v papírové nebo elektronické podobě obsluze TraWell a/nebo Safe Bag, která cestujícímu pomůže vyřídit vše, co požaduje.
  5. V případě nákupu Služby online má Uživatel nárok na slevu z poplatku za Službu, která je v procentech uvedena v e-shopu na Webu. Cena služby je cena zveřejněná na internetu v okamžiku zadání objednávky a je uvedena včetně DPH, bez spropitného a dalších dodatečných nákladů. Tato cena se může změnit bez předchozího upozornění. Uživatel je povinen zkontrolovat konečnou cenu před odesláním objednávky.
  6. Způsob dokončení objednávky anebo nákupu online přes internet je uveden ve Všeobecných podmínkách pro nákup uvedených na webu www.trawellco.com” a Uživatel je povinen si je přečíst a přijmout před dokončením samotné objednávky.